Zoals in onze Missie & Visie aangegeven werkt De Dorpsraad aan de hand van de onderstaande 5 thema’s: 

  1. Sport & Recreatie
  2. Veiligheid & Mobiliteit
  3. Duurzaam & Groen
  4. Wonen & Voorzieningen
  5. Zorg & Welzijn

De Dorpsraad krijgt hierbij advies & ondersteuning vanuit de volgende Commissies

Commissies werken volgens een Reglement Commissies.
Uitzondering is de Commissie Dorpsprijs die een eigen reglement heeft: Reglement Commissie Dorpsprijs

Veiligheid & Mobiliteit / Wonen & Voorzieningen

Duurzaam & Groen

Zorg & Welzijn

Meer informatie over de communicatie vanuit Dorpsraad