De dorpsraad krijgt advies en ondersteuning van de volgende Commissies:

Commissies werken volgens een Reglement Commissies.
Uitzondering is de Commissie Dorpsprijs die een eigen reglement heeft: Reglement Commissie Dorpsprijs