– Wineke Blom (voorzitter)

– Vicky Simons (penningmeester)

– Leo Mooijman (secretaris)

– Henk Laurens (communicatie)

– Ron Brummelkamp (groen + vice vz)

– Willem van Toorn (lid)

Bestuur Dorpsraad Ugchelen
Truus Kremer notuleert alle bestuursvergaderingen, ze is geen lid van het bestuur. Leo Mooijman verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast krijgt de dorpsraad advies en ondersteuning van de volgende Commissies: Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit; Commissie Water en Milieu; Commissie Groen; Commissie Zorg; Commissie Communicatie; Commissie Dorpsprijs Ugchelen. Commissies werken volgens een Reglement Commissies. Uitzondering is de Commissie Dorpsprijs die een eigen reglement heeft: Reglement Commissie Dorpsprijs