Bas te Riele

Voorzitter / sponsor thema Zorg & Welzijn

Tom Mulder

Vice-voorzitter / sponsor thema Wonen & Voorzieningen

Harco Wolters

Secretaris / sponsor thema Sport & Recreatie

Maik van Liempt 

Penningmeester / sponsor thema Veiligheid & Mobiliteit

Ron Brummelkamp

Lid / sponsor thema Duurzaam, Groen & Water

Diane Kokke

Lid / Communicatie

Bestuur Dorpsraad Ugchelen

v.l.n.r. Diane Kokke, Ron Brummelkamp, Maik van Liempt, Bas te Riele, Tom Mulder en Harco Wolters

Rooster van aan- en aftreden bestuursleden