– Harry Vos (voorzitter)

– André van den Heuvel (penningmeester)

– Leo Mooijman (secretaris)

– Wineke Blom (zorg)

– Henk Laurens (communicatie)

– Stefani Hilferink (communicatie)

– Ron Brummelkamp (groen + vice vz)

Bestuur Dorpsraad Ugchelen
Mirjam de Vries notuleert alle bestuursvergaderingen, ze is geen lid van het bestuur. Leo Mooijman verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast krijgt de dorpsraad advies en ondersteuning van de volgende Commissies: Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Commissie Water en Milieu Commissie Groen Commissie Zorg Commissie Communicatie Commissie Dorpsprijs Ugchelen Commissie Buurtvertegenwoordigers Commissies werken volgens een Reglement Commissies uitzondering is de Commissie Dorpsprijs die een eigen reglement heeft: Reglement Commissie Dorpsprijs