Hieronder vindt u een overzicht van de afgelopen dorpsprijswinnaars of klik hier voor het mooie overzicht gemaakt door Theo Logtenberg.

  • De Dorpsprijs van 2023 is voor Wineke BlomDe Dorpsprijs van 2023 is voor Wineke Blom8 januari 2024Foto : Dirk Reiding Op 6 januari 2024 is tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Ugchelen de Papierschepper uitgereikt aan Wineke Blom-Jager. Zij is volgens het juryrapport een waardige winnaar van de Dorpsprijs 2023 omdat ze zich bovenmatig heeft ingezet ten behoeve van het dorp en de bewoners van Ugchelen. Dat deed ze als lid en voorzitter van de Dorpsraad, en doet ze als actief vrijwilliger in en initiatiefneemster van het Noaberschap Ugchelen. Ook is ze medeoprichter en chauffeur van de Buurtbusvereniging Ugchelen. In Bron 2 welke verschijnt op 31-01 kunt u in een uitgebreid interview meer lezen over Wineke als winnaar van de Dorpsprijs Ugchelen 2023. [...]
  • Dorpsprijs Ugchelen 2023 : wie verdient volgens u deze prijs?Dorpsprijs Ugchelen 2023 : wie verdient volgens u deze prijs?24 oktober 2023De commissie Dorpsprijs Ugchelen roept Ugchelenaren op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdienen. Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de Dorpsprijs Ugchelen uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper naar het ontwerp van Lex Quartel in het plantsoen tegenover UB één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2023. Twee jaar geleden is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis omdat hij als ‘supervrijwilliger’ op vele terreinen, vele jaren en voor veel generaties Ugchelen ‘boeiender’ heeft gemakt. Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2023 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie (januari 2024) van UB en de Dorpsraad hopen we de prijs uit te kunnen reiken. U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl. Warner Bruins (voorzitter commissie Dorpsprijs Ugchelen) [...]
  • Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 2022Gerhard Nieuwenhuis; Dorpsprijs winnaar 20222 februari 2023Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 7 januari werd de twintigste Dorpsprijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis. Het juryrapport bevatte onderstaande motivatie: Gerhard Nieuwenhuis heeft zich al vele jaren als vrijwilliger buitengewoon, op vele terreinen en creatief ingezet ten behoeve van vele generaties in Ugchelen. Van 1984 tot en met 2015 was Gerhard Nieuwenhuis namens de Vereniging Ugchelens Belang de enige echte ‘Ugchelse Sinterklaas’, o.a. tijdens de jaarlijkse intocht. Sinds 2016 tot heden is hij nauw betrokken bij de Buurtpreventie Ugchelen als coördinator en als oprichter van de Parate Groep. Tevens is de tuin bij zijn woning (op de hoek Bogaardslaan – Hulkestein) mede door zijn inspanningen een dorpstuin en ontmoetingsplek “Ugchelen bloeit” geworden. Kortom: Gerhard Nieuwenhuis is voor zijn inzet de Dorpsprijs Ugchelen 2022 waardig Foto: fotografencollectief Ugchelen. Meer foto’s staan op https://ugchelenfoto.nl/fotoarchiefugchelen.nu/ [...]
  • Dorpsprijs 2021 voor Jan VisserDorpsprijs 2021 voor Jan Visser20 juli 2022Tijdens de goed bezochte Algemene  Leden Vergadering van de Dorpsraad op 10 mei in het dorpshuis Ugchelens Belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2021 uitgereikt aan Jan Visser. Jan Visser heeft zich al vele jaren als vrijwilliger bovenmatig ingezet ten behoeve van Ugchelen. Hij coördineert en werkt actief mee aan het schoonmaken van de Ugchelse beken en sprengen, de oliebollenkraam van UB en de zwerfvuilacties. In 2021 was hij nauw betrokken bij de oprichting van Buurtbus Vereniging Ugchelen. In die hoedanigheid coördineert hij de wekelijkse inzet van de grote groep vrijwilligers en is ook zelf buurtbuschauffeur. Kortom Jan Visser is een betrokken Ugchelenaar die zich zeer actief en sociaal opstelt ten behoeve van het dorp en zijn bewoners. Een winnaar van de Dorpsprijs waardig Foto: Fotografencollectief Ugchelen [...]
  • DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?29 november 2021De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2021. Na een uitgestelde uitreiking van de Dorpsprijs 2020 hopen we dit jaar (als de coronamaatregelen het toelaten) de Dorpsprijs 2021 weer uit te kunnen reiken tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad & UB. De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB, dat één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen. Zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen. In uw omgeving, in uw kennissen- en vriendenkring is er vast en zeker wel iemand die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2021. U kunt uw, met feiten onderbouwde, nominaties voor 8 december 2021 sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs: m.vanwijk1@chello.nl [...]
  • Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen 2020Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen 202028 november 2021Zorgmedewerkers bedankt! De Dorpsprijs 2020 is alsnog uitgereikt. Door Corona kon de prijs niet toegekend worden in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in Ugchelens Belang. Op verzoek van vele dorpsgenoten is de prijs alsnog toegekend aan alle zorgmedewerkers die zich, beroepsmatig of vrijwillig, tijdens de coronacrisis bovenmatig hebben ingezet om getroffen coronapatiënten in Ugchelen te verzorgen. De uitreiking vond vrijdag 25 juni 2021 plaats in de huisartsenpraktijk aan de Bogaardslaan. Naast de medewerkers van de huisartsenpraktijk waren ook vertegenwoordigers van de buurtzorg en Verian aanwezig. De prijs, bestaande uit het beeldje van de Papierschepper en een oorkonde met het juryrapport, werd samen met een bos bloemen overhandigd door de voorzitter van de commissie Dorpsprijs aan de verschillende vertegenwoordigers van de zorg. De Papierschepper en de oorkonde krijgen een centrale plaats in het gezondheidscentrum aan de Bogaardslaan, als blijvende herinnering. In het najaar wordt nog een herdenkingsboom geplant bij de huisartsenpraktijk. De Dorpsraad wil op deze manier alle zorgmedewerkers bedanken namens de inwoners van Ugchelen. Warner Bruins Namens de Commissie Dorpsprijs van de Dorpsraad Ugchelen [...]
  • Muziekvereniging Ugchelen winnaar Dorpsprijs Ugchelen 2019Muziekvereniging Ugchelen winnaar Dorpsprijs Ugchelen 20195 januari 2020Tijdens de goed bezochte en uiterst gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis Ugchelens belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2019 toegekend aan Muziekvereniging Ugchelen. Muziekvereniging Ugchelen is een harmonieorkest welke is ontstaan in 1990 door een fusie van Kunst na Arbeid en Entre Nous. Dit jaar viert de vereniging haar eeuwfeest. In die 100 jaar heeft samen musiceren altijd voorop gestaan. Maar uit andere verenigingsactiviteiten blijkt, dat het om meer dan alleen ‘muziek maken’ gaat. Muziekvereniging Ugchelen heeft zich als vereniging bovenmatig ingezet ten behoeve van het dorp Ugchelen. De vereniging verbindt de inwoners van ons dorp door wekelijks samen te musiceren en op gezette tijden naar buiten te treden tijdens Ugchelse festiviteiten met haar muzikale optreden als ondersteuning. Ugchelen mag trots zijn op deze vereniging die al een eeuw lang jong en oud samen brengt. De Dorpsprijs waardig. [...]
  • Dorpsprijs 2019Dorpsprijs 201928 oktober 2019Dorpsprijs 2019 Wie nomineert u voor de Papierschepper? Ugchelnaren, het is weer zover, de commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2019. De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’. Het maakt niet uit of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar van de Dorpsprijs krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper, gemaakt door de bekende Ugchelse beeldhouwer Lex Quartel. Zoals het beeld van de Papierschepper, in het plantsoen tegenover UB,  één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen. In uw omgeving, in uw kennissen- en vriendenkring is er vast en zeker wel iemand die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en nog steeds inzet voor het nog beter leefbaar maken van ons dorp. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de Dorpsprijs 2019 in Ugchelen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van UB en de Dorpsraad in januari. De commissieleden hopen dat u ze het moeilijk maakt met veel inzendingen.  De commissie  bestaat uit de bekende gezichten van Wilma van Wijk (secr.), Gert Woutersen en Lex Quartel, en kent dit jaar twee nieuwe leden: Tineke van de Hazel en Warner Bruins (vz.). U kunt uw, met feiten onderbouwde, nominaties voor 6 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs, email: m.vanwijk1@chello.nl.   Tekst: Warner Bruins [...]
  • Gonny Bakker en Toon Hartgers winnaars Dorpsprijs Ugchelen 2018Gonny Bakker en Toon Hartgers winnaars Dorpsprijs Ugchelen 20185 januari 2019Tijdens de goed bezochte en uiterst gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis Ugchelens Belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2018 toegekend aan Gonny Bakker en Toon Hartgers Als team zijn ze in Ugchelen het toppunt van gastvrijheid en activiteiten. In hun café ontvangen ze deelnemers aan de Theaterstraat en de Kunstroute en redden ze de Därpsdoagen. Gonny zet zich in bij de zwerfvuilacties, het schoonmaken van de sprengen in de Goudvink en is ze adoptant van zwerfvuil. En wie kent Toontjes drive-in discotheek niet?. Naast muziek maken was Toon lid van de Dorpsraad, zette hij zich in voor de jeugd, organiseerde hij sponsoracties en het Biervatrollen. Ze bieden in Back in Town onderdak aan verenigingen, tussendoor was Toon jaren lid van de Vrijwillige Brandweer. Gonny en Toon, bruisend van activiteit, te veel om op te noemen. Al met al een onmisbaar stel voor Ugchelen. [...]
  • Ali van den Hul winnaar Dorpsprijs Ugchelen 2017Ali van den Hul winnaar Dorpsprijs Ugchelen 20176 januari 2018Tijdens de goed bezochte en uiterst gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis Ugchelens Belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2017 toegekend aan Ali van den Hul Ali is al decenia zeer betrokken bij het wel en wee van ons dorp. Zo was ze jarenlang lid van het bestuur van de Vereniging Ugchelens Belang in de functie van penningmeester en is ze al  20 jaar penningmeester van de Soos 55+; het voorzitterschap deed ze er jarenlang dan nog even bij. Ali is een vrouw die altijd klaarstaat en voor iedereen een woordje heeft. Ze is creatief, komt met initiatieven en heeft altijd weer leuke zinvolle ideeën. Ook bij de oliebollenkraam en tijdens het zomerfeest heeft ze zich niet onbetuigd gelaten. Al met al; Ali is een vrouw waar Ugchelen niet zonder kan. [...]