Dorpsprijs Ugchelen 2023 : wie verdient volgens u deze prijs?

Uitreiking Dorpsprijs

De commissie Dorpsprijs Ugchelen roept Ugchelenaren op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdienen.

Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de Dorpsprijs Ugchelen uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper naar het ontwerp van Lex Quartel in het plantsoen tegenover UB één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2023.

Twee jaar geleden is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis omdat hij als ‘supervrijwilliger’ op vele terreinen, vele jaren en voor veel generaties Ugchelen ‘boeiender’ heeft gemakt.

Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2023 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie (januari 2024) van UB en de Dorpsraad hopen we de prijs uit te kunnen reiken.

U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl.

Warner Bruins (voorzitter commissie Dorpsprijs Ugchelen)