Dorpsprijs 2008 voor de Vrijwillige Brandweer Ugchelen

Brandweer 2008 770x400

De Dorpsprijs 2008 is toegekend aan de Vrijwillige Brandweer Ugchelen.

Vrijwillige brandweer
Vrijwillige brandweer
De prijswinnaar wordt geselecteerd door de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, een van de commissies van de dorpsraad.
Het juryrapport luidt als volgt:
“Het vrijwillige brandweerkorps van Ugchelen is gedurende een periode van
110 jaar actief in het dorp.
Gedurende die lange tijd – vanaf 1898 – hebben talrijke hulpverleners zich buitengewoon dienstbaar opgesteld.
Op vrijwillige basis hebben zij op een groot aantal plaatsen in Ugchelen, en zelfs tot ver daaarbuiten, assistentie verleend aan mens en dier in dikwijls zeer hachelijke situaties.
Daarbij werden persoonlijke belangen door de brandweerlieden vaak geheel opzij gezet.”
Wim de Haas, de voorzitter van Dorpsraad Ugchelen deelde de oorkonde en het bijbehorende beeldje van de papierschepper uit aan de commandant Henk van Veldhuizen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari.
 Zie voor meer foto’s www.ugchelen.org

Geef een reactie

*

9 + 6 =