Dorpsprijs 2003 voor Frans Munters

Munters 2003 770x400

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari is aan Frans Munters de eerste Dorpsprijs Ugchelen uitgereikt. Tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie kondigde Louis Bouwmeester aan dat zo’n receptie kon worden opgeleukt door het uitreiken van een dorpsprijs. Er zijn immers genoeg personen, verenigingen, instellingen, etc. die in het kader van vrijwilligheid iets voor Ugchelen betekent hebben en/of nog betekenen. Toen noemde hij deze prijs nog “De Kei van Ugchelen”. De uiteindelijke naam is geworden “Dorpsprijs Ugchelen”.

In de loop van 2003 is door de dorpsraad een commissie in het leven geroepen, bestaande uit Marius van de Bent, Lex Quartel, Wilma van Wijk, Peter Otterloo en Louis Bouwmeester. Deze commissie heeft vervolgens een reglement opgesteld, dat door de dorpsraad is goedgekeurd.

Foto: Chris van Severijnen
Foto: Chris van Severijnen

Lex Quartel heeft de prijs ontworpen en gemaakt: een verkleinde replica van de papierschepper, het beeld dat tegenover het dorpshuis staat. Daarnaast is door Joop Nievaart een oorkonde ontworpen. Op 3 januari, tijdens de gezamenlijk nieuwjaarsreceptie van Ugchelens Belang, de dorpraad en dorpshuisbeheerder Andries de Grip, was het dan zover: de uitreiking aan de eerste winnaar. Uit het grote aantal genomineerden werd gekozen Frans Munters. De commissie vindt dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de dorpscommunicatie. Op de oorkonde staat vermeld: “Hij speelt gedurende een reeks van jaren een belangrijke rol in het bevorderen van de communicatie in het dorp. In 1964 stond hij aan de wieg van het kerk- en dorpsblad De Bron. Sinds 1979 verzorgt hij als redacteur de informatiegids Wegwijzer voor Ugchelen”.

Foto: Chris van Severijnen
Foto: Chris van Severijnen

De voorzitter van de dorpsraad Wim de Haas reikte het beeld en de oorkonde uit. Frans Munters zelf was nogal verbaasd en vond zijn werkzaamheden niet zo bijzonder. Het applaus van de overige aanwezigen deed anders vermoeden.

Geef een reactie

*

15 + 1 =