De taxus figuren aan de G.P. Duuringlaan

Taxus-bij-Brandweer-770x400

Al meer dan zestig jaar staan deze taxus figuren naast de oprit van de brandweerkazerne aan de G.P. Duuringlaan. De heer Burgers, bewoner van het naastliggende witte huis had aardigheid aan het knippen van figuren in de taxus die zowel op eigen terrein als in het weiland direct naast zijn huis stonden. Het weiland is later omgezet in de plek voor de brandweerkazerne. Vele jaren heeft hij de figuren bij gehouden en toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, nam zijn schoonzoon, de heer Hol het van hem over. Ook hij bleef de figuren onderhouden en kwam later zelf in het huis wonen. De taxus werd steeds hoger en de heer Hol kwam op leeftijd waardoor ook hij het figuur-knippen niet meer zelf kon uitvoeren. De taxus op eigen grond werd verwijderd en hij heeft de gemeente gevraagd om het onderhoud van de taxus figuren van hem over te nemen. Ze stonden immers op openbaar terrein. Volgens de buurt is dit een aantal jaren gebeurd met wisselend succes. Het figuurknippen bleek niet voor iedereen te zijn weggelegd.

Eind 2013 werd de dorpsraad benaderd. Een bezorgde buurtbewoner gaf door dat de figuren niet mooi waren en vroeg waarom er geen onderhoud meer aan de taxus werd gedaan. De gemeente gaf aan dat zij het onderhoud niet meer wilden uitvoeren. Er was gereorganiseerd en er moest bezuinigd worden waardoor besloten was om het dure en tijdsintensieve knippen van de taxus figuren te stoppen. De taxus zou daarom verwijderd gaan worden. De dorpsraad heeft daarop aangegeven dat zij zelf een poging wilde doen om deze oude taxus figuren weer in ere te herstellen. De gemeente was daarop bereid om een eenvoudige snoeibeurt te verzorgen zodat de figuren er weer netjes bij stonden. Na een tip werd contact gezocht met de Helicon opleidingen aan de Loolaan. Daar worden de jongens en meisjes met de groene vingers opgeleid. Een docent vond het een leuke praktijkopdracht voor zijn studenten. Dat vond hij ook van het snoeien van de zeven lei-lindes aan de Doddendaal. Ook daar werden de leilindes steeds hoger en de bewoners ouder waardoor ze het onderhoud niet meer zelf konden uitvoeren.

De gemeente heeft inmiddels een contract met het Helicon, voor het onderhoud van veel meer groen. De dorpsraad is blij dat de taxusfiguren en ook de lei-lindes daarmee zijn gered voor Ugchelen.

 

foto Taxus bij Brandweer 01-TL-2811 (600 x 399) Taxus bij Brandweer (oud)