Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 april 2016

Onderstaande uitnodiging is naar de leden verstuurd: Geachte heer / mevrouw, Wij nodigen u uit voor de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 19 april om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81. Opening Mededelingen Notulen algemene vergadering d.d. 21 april 2015 Goedkeuring Jaarverslag 2015; een […]

Ledenvergadering 8 april met oproep aanvulling bestuur

Ruim 50 personen hebben de presentielijst getekend voor de ledenvergadering. De jaarstukken werden goedgekeurd en de secretaris Wilma Pothoven herbenoemd. De voorzitter, Harry Vos heeft een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor de dorpsraad. Door een tussentijds aftreden zijn er nu nog vijf bestuursleden. Een extra bestuurslid speciaal voor communicatie zou fijn zijn. Het maken […]

Uitnodiging ledenvergadering 8 april 2014

Onderstaande uitnodiging is naar de leden van de dorpsraad gestuurd: Wij nodigen u uit voor de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 8 april om 19.45 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” aan de Bogaardslaan 81.  Agenda: Opening Mededelingen Notulen algemene vergadering 23 april 2013 Goedkeuring Jaarverslag 2013; een verantwoording […]