Aaldert-Kerssen-in-memoriam

In memoriam Aaldert Kerssen

Op 1 maart 2020 is Aaldert Kerssen overleden. Aaldert was een verenigingsmens. Hij was bestuurslid, onder andere bij de Dorpsraad en bij de vereniging Ugchelens Belang. Deze laatste benoemde hem tot erelid. Aaldert had een grote interesse voor alles wat er in Ugchelen gebeurde. Hij hield alle archieven bij, zodat de historie van het dorp […]

teken-de-petitie

Laat de dorps- en wijkraden voortbestaan binnen de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is voornemens om de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken. Daarmee verdwijnt het recht op voor-informatie en voor-inspraak voor alle gemeentelijke projecten die een impact hebben op de lokale leefomgeving en komen belangenorganisaties buitenspel te staan. Dit alles binnen het thema ‘Burgerparticipatie’ Hierover zijn al vele besprekingen geweest tussen de […]

Parkeren Apeldoor-West

Parkeren Apeldoorn-West

Geachte bewoners van de Hoogbuurloseweg, zo als u, naar ik aanneem, hebt vernomen is afgelopen week de vergadering geweest omtrent het Transferium. In dit stadium zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad om dit geen doorgang te laten vinden. Dit vanwege de hoge kosten van ontwikkelen, beheren en transportkosten. Op 20 februari wordt bijeengekomen voor de […]

Parkeren Apeldoor-West

Presentatie 23 Januari Parkeren Apeldoorn-West

Helaas via via heeft de Dorpsraad het bericht ontvangen dat op 23 januari een presentatie wordt gehouden voor de raadsleden over het door het college van burgemeester en wethouders  genomen voorlopig besluit over de oplossing voor het parkeerprobleem Apeldoorn-West. Via onderstaande link kunt u de aan bewoners gestuurde uitnodiging inzien. Uitnodiging Presentatie 23 Januari Parkeren […]

Nel-Appelmelk

IN EN OP DE PICTURE

Nel Appelmelk maakt al jarenlang foto’s en filmpjes als de vrijwilligers bezig zijn om een van de vijf Ugchelse sprengenbeken te schonen. Zij is dus de vaste huisfotograaf van de Commissie Water. Nel zorgt er altijd voor dat de foto’s en filmpjes nog diezelfde dag verstuurd worden, zodat iedereen zichzelf thuis op de computer terug […]

Dorpsprijs-DR-2019

Muziekvereniging Ugchelen winnaar Dorpsprijs Ugchelen 2019

Tijdens de goed bezochte en uiterst gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis Ugchelens belang werd de Dorpsprijs Ugchelen 2019 toegekend aan Muziekvereniging Ugchelen. Muziekvereniging Ugchelen is een harmonieorkest welke is ontstaan in 1990 door een fusie van Kunst na Arbeid en Entre Nous. Dit jaar viert de vereniging haar eeuwfeest. In die 100 jaar heeft samen […]