KAN HET OF KAN HET NIET? Deze afweging is in het bijna achter ons liggende jaar al vaak gemaakt en zal voorlopig ook voor nog komende activiteiten en evenementen gemaakt moeten worden. In dat licht is ook nagedacht over de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in ons dorpshuis. Na afweging […]