Samen055 770x400

Samen055

In het stadsdeelplatform (een overleg tussen de gemeente en wijk-/dorpsraden) kwam wel eens de vraag aan de orde waar mensen met vragen op het vlak van zorg, welzijn, werk, etc. terecht kunnen. De afgelopen periode is er bij de gemeente achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw onderdeel op de website over deze thema’s. […]

Fietsdag 770x400

Fietsdag op 8 november in Apeldoorn

Op donderdag 8 november organiseert de Fietsersbond in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, Mobycon en de Rovon een fietsdag voor senioren (65 plus) in Apeldoorn. Dit gebeurt in wijkcentrum De Groene Hoven – adres is  Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn. Op die dag gaan ze in een groep fietsen, wordt er informatie gegeven over fietsen […]

Zwerfvuil 22sep18 770x400

Ugchelen wint Apeldoornse zwerfvuilactie.

22 september werd de gemeentelijke zwerfvuilactie “Heel Apeldoorns Rein” gehouden. Op verzoek hebben wij met onze Ugchelse zwerfvuilactie daarbij aangesloten. Ondanks de datumwissel en de samenloop met Theaterstraat Ugchelen hebben 27 vrijwilligers zich, samen met onze dorpswedhouder Jeroen Joon en een aantal raadsleden, weer ingezet om kadastraal Ugchelen schoon te maken. 27 zakken restafval en […]