Komt u ook naar onze ALV op dinsdag 10 mei?

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2022  Op dinsdag 10 mei 2022 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering).  Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen.  De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel verslag.  […]

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

DORPSPRIJS 2021: Wie nomineert u voor de Papierschepper?

De commissie ‘Dorpsprijs Ugchelen’ roept u op om dorpsgenoten voor te dragen voor de Dorpsprijs 2021. Na een uitgestelde uitreiking van de Dorpsprijs 2020 hopen we dit jaar (als de coronamaatregelen het toelaten) de Dorpsprijs 2021 weer uit te kunnen reiken tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad & UB. De prijs wordt uitgereikt aan ‘personen […]

Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen

Zorgmedewerkers Ugchelen winnaars Dorpsprijs Ugchelen 2020

Zorgmedewerkers bedankt! De Dorpsprijs 2020 is alsnog uitgereikt. Door Corona kon de prijs niet toegekend worden in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in Ugchelens Belang. Op verzoek van vele dorpsgenoten is de prijs alsnog toegekend aan alle zorgmedewerkers die zich, beroepsmatig of vrijwillig, tijdens de coronacrisis bovenmatig hebben ingezet om getroffen coronapatiënten in Ugchelen te […]

Noaberschap Met Witte Rand 770x400

Het Noaberschap staat nog steeds voor u klaar!

We weten allemaal dat het leven er al anderhalf jaar lang anders uitziet. U zult begrijpen dat Corona  veel consequenties heeft  gehad voor de hulpvragers en vrijwilligers van het Noaberschap. Het was heel begrijpelijk dat de dorpsbewoners met een hulpvraag zo min mogelijk mensen over de vloer wilden. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers: “Je wilt […]

Dokumenten 770x400

Dokumenten ALV 2021

Op 28 september 2021 zal binnen de dan geldende Corona-maatregelen de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen plaatsvinden. Voor uw informatie vind u onderstaand de betreffende documenten voor deze ALV. Uitnodiging ledenvergadering plus agenda 2021 Notulen ALV DR apr 2019 def Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020 Financieel jaarverslag 2019 Dorpsraad Financieel jaarverslag 2020 en begroting […]