AVG 770x400

Algemene Verordening Gegevensbescherming

PRIVACY-VERKLARING, VERWERKER, PERSOONSGEGEVENS, VERANTWOORDELIJKE, RECHT OP INZAGE, BEWAARTERMIJNEN, VERWERKERSOVEREENKOMST, RECHT OP VERWIJDEREN, REGISTER, AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS, etc. Allemaal kreten die ons de laatste tijd om de oren vliegen, maar waar we niet aan zullen ontkomen. Vele bedrijven en organisaties zijn belast met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG genoemd. De AVG is een […]

Asbestvervuiling 770x400

Afzetting pad tegenover Schoolbeek i.v.m. asbestverontreiniging

Eind december 2017 hebben wij u geïnformeerd over de afzetting van het toegangspad aan de Ugchelsegrensweg tegenover de Schoolbeek. Dit pad loopt naar één van de sprengkoppen van de Eendrachtspreng. Deze afzetting was noodzakelijk omdat hier een verontreiniging met kleine stukjes asbesthoudend materiaal is vastgesteld. In de brief aan de omwonenden is toen aangegeven dat […]

Harry Vos Krijgt Erepenning 770x400

Harry Vos krijgt Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn

Harry Vos heeft dinsdag 17 april 2018 uit handen van locoburgemeester Johan Kruithof de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn ontvangen. Dat gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad Ugchelen. Harry Vos is 11 jaar lid geweest van de Dorpsraad Ugchelen, waarvan 9 jaar als voorzitter. In die rol heeft hij Ugchelen vertegenwoordigd bij diverse […]

Opening Klompenpad 770x400

Ugcheler Markepad geopend!

Onder grote belangstelling is vandaag op 2 april het Ugcheler Markepad geopend. Dit 11 km lange klompenpad is een aanwinst voor de regio. Door de geweldige inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers is het Ugcheler Markepad tot stand gekomen en geeft een mooi beeld van de natuur en cultuur waar Ugchelen trots op mag […]