Stadsdeelplan Apeldoorn Zuidwest 2014 – 2015 gereed

Als uitwerking van de Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest is nu het Stadsdeelplan 2014-2015 gereed gekomen. Er is over de Toekomstagenda Zuidwest 2014 2017 al eerder uitvoerig geschreven. Het Stadsdeelplan, een soort werkplanen afsprakenlijst- op basis waarvan gemeente, instellingen, woningbouwcorporaties en dorpsraad gezamenlijk aan de slag gaan.Voor Ugchelen allemaal niet zo spannend omdat wij hier met z’n allen […]

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2014-2017 aangeboden aan gemeenteraad

De Toekomstagenda voor Apeldoorn Zuidwest 2014 2017, waar Ugchelen onderdeel van is, is aangeboden aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Donderdag 10 oktober hebben de voorzitters van de wijkraad Zuid en de dorpsraad Ugchelen – samen vertegenwoordigd het stadsdeel Zuid West – in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) aan de raad aangeboden. Dit “werkplan” wordt doorgezonden naar […]

Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”

Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar […]

Terugblik “Op de man af!”

Enige tijd geleden heeft de dorpsraad met het oog op de gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 in Ugchelens Belang (UB) een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Bij deze thema’s kan men o.a. aan zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & […]

“Op de man af!” 24 en 25 mei 2013

Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad met het oog op de Gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Aangedragen thema’s hierbij waren o.a. zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & leefomgeving, wonen en zelforganisatie. Met uitzondering […]

Ugchelen zet prioriteiten voor 2014-2017

Op 23 april, na de jaarvergadering van de dorpsraad, was een bewonersbijeenkomst waar in overleg en discussie de prioriteiten voor de Toekomstagenda 2014-2017 voor Ugchelen zijn besproken. In een 3-tal eerdere openbare bijenkomsten hadden inwoners al ongeveer 20 onderwerpen aan de orde gesteld. De vraag die nu voorlag was: wat vindt U, wat vind “Ugchelen” […]

Ledenvergadering 23 april 2013, aansluitend bewonersavond Toekomstagenda

Dinsdag 23 april om 20.00 uur begint de jaarvergadering van de dorpsraad in dorpshuis UB aan de Bogaardslaan 81. De leden hebben de uitnodiging thuisgezonden gekregen. Vergaderstukken kunt u hier downloaden: – Uitnodiging vergadering 2013 – Jaarverslag 2012 dorpsraad – Notulen algemene vergadering 2012-04-24 Na de pauze (rond 21.00 uur) start een openbare bewonersavond voor inwoners van Ugchelen. […]