Wethouder Blokhuis op de jaarvergadering – Zorgen over de zorg in Ugchelen

Op dinsdag 8 april houdt Dorpsraad Ugchelen haar jaarvergadering in dorpshuis Ugchelens Belang in Ugchelen. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de agenda. (Een agenda met o.a. goedkeuring jaarverslag 2013, verslag kascommissie 2013, benoeming kascommissie 2014 en (her)benoeming van bestuursleden) Na afhandeling van de reguliere agenda start rond 20.45 uur een openbare bewonersavond voor […]

Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”

Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar […]

Geslaagde informatieavond over WoonServiceGebied Ugchelen

Ongeveer 70 belangstellenden waren 23 oktober in Ugchelens Belang aanwezig op de informatieavond over ouder worden en wonen in Ugchelen. Het illustreert de behoefte naar kennis en informatie over dit onderwerp. Korte inleidingen werden gehouden door directie van de Sprengenhof, medewerkers van de dienst Wonen van de gemeente en door een vertegenwoordiger van het “WMO-loket”, waar […]