Informatieavond parkeerprobleem Gelre

Hierbij nodigt Dorpsraad Ugchelen u uit voor een informatieavond over het parkeerprobleem bij het Gelre Ziekenhuis op maandag 25 oktober 2010, 19.30 uur in gebouw Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81. De mogelijke invoering van parkeren met vergunning voor de omwonenden heeft heel veel reacties los gemaakt. Redenen voor de dorpsraad om een informatieavond te organiseren. De […]

Stand van zaken m.b.t. bodemverontreiniging

Ugchelen heeft onder meer vanwege haar industriële verleden een aantal gevallen van bodemverontreiniging. In de bestuursvergadering van de Dorpsraad van 8 juli heeft Ingrid Riegman van de Gemeente Apeldoorn, afd. milieu ons bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de bodemverontreiniging in Ugchelen. De volgende projecten kwamen aan de orde. Stortplaatsen Zr Meyboomlaan […]

Gelre: meer last dan lust

Er loopt momenteel een nieuwe vergunningaanvraag bij de Provincie Gelderland voor het in werking hebben van een WKO (warmte-koude-opslag) systeem. Het systeem kan zorgen voor een energiebesparing van circa 184.000 m3 aardgasequivalenten op jaarbasis. In de bodem wordt 250.000 m3 water opgeslagen dat in de winter wordt aangewend om het ziekenhuis mee te verwarmen en […]

Gelre: meer last dan lust

Wat voor Ugchelen zo gunstig leek, een medisch en geestelijk gezondheidscentrum “om de hoek”, is geworden tot een bron van ergernis en overlast voor de omwonenden. Zeven jaren van intensief overleg tussen omwonenden en Dorpsraad enerzijds en diverse vertegenwoordigers van Gelre anderzijds, heeft (nog) niet kunnen leiden tot een goede oplossing voor het parkeren. De […]