Stadsdeelplan Apeldoorn Zuidwest 2014 – 2015 gereed

Als uitwerking van de Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest is nu het Stadsdeelplan 2014-2015 gereed gekomen. Er is over de Toekomstagenda Zuidwest 2014 2017 al eerder uitvoerig geschreven. Het Stadsdeelplan, een soort werkplanen afsprakenlijst- op basis waarvan gemeente, instellingen, woningbouwcorporaties en dorpsraad gezamenlijk aan de slag gaan.Voor Ugchelen allemaal niet zo spannend omdat wij hier met z’n allen […]

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2014-2017 aangeboden aan gemeenteraad

De Toekomstagenda voor Apeldoorn Zuidwest 2014 2017, waar Ugchelen onderdeel van is, is aangeboden aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Donderdag 10 oktober hebben de voorzitters van de wijkraad Zuid en de dorpsraad Ugchelen – samen vertegenwoordigd het stadsdeel Zuid West – in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) aan de raad aangeboden. Dit “werkplan” wordt doorgezonden naar […]

Sanering Hoenderloseweg 145a van start

Eindelijk start de grondsanering op de locatie Hoenderloseweg 145a (terrein Preller, naast vm wasserij Altena). Dan kan ook een bestemmingsplanherziening worden opgestart. De locatie krijgt een woonbestemming (nu nog een bedrijfsbestemming) en een voetpad langs de Ugchelse beek wordt mogelijk gemaakt, waardoor een continue wandelroute route gaat ontstaan tussen de Koppelsprengen en Ugchelen, tot aan […]

Luister en praat mee met “Ugchelen, zorg in de toekomst”

Uitnodiging voor Themabijeenkomst op dinsdag 5 november 2013, 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ugchelens Belang De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst “Ugchelen, zorg in de toekomst”. Op deze avond krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg en kunt u meepraten over de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. Vorig jaar […]

Sanering Hoenderloseweg 145a

Gemeente Apeldoorn gaat op 1 oktober 2013 beginnen met het opruimen van vervuilde grond aan de Hoenderloseweg 145a. De bodem en het grondwater zijn vervuild geraakt met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door de aanwezigheid van een voormalig chemische wasserij. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. De gemeente graaft de […]

Terugblik “Op de man af!”

Enige tijd geleden heeft de dorpsraad met het oog op de gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 in Ugchelens Belang (UB) een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Bij deze thema’s kan men o.a. aan zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & […]

“Op de man af!” 24 en 25 mei 2013

Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad met het oog op de Gemeentelijke Toekomstagenda 2014 – 2017 een drietal openbare inspraakavonden georganiseerd waarop de dorpsbewoners zich op een aantal thema’s kon uitspreken over wat zij belangrijk vinden in Ugchelen. Aangedragen thema’s hierbij waren o.a. zorg & welzijn, veiligheid, voorzieningen & leefomgeving, wonen en zelforganisatie. Met uitzondering […]