Eigen website voor en door omwonenden

Nu de plannen steeds meer vorm gaan krijgen heeft een van de omwonenden een eigen website gemaakt over de ontwikkelingen op het voormalige terrein van fa. van Kampen. Men hoopt zo dat direct betrokkenen de benodigde informatie snel kan vinden. U vindt deze website : http://hetgroenehartugchelen.wordpress.com/ (De dorpsraad is niet betrokken bij de website en is op geen enkele manier […]

Van Van Kampen naar Het Groene Hart

De vertrouwde naam “ garagebedrijf Van Kampen” aan de Methusalemlaan gaat steeds meer verdwijnen. Nu met de sloop van de gebouwen is begonnen, wordt nu gesproken van het project “Het Groene Hart”. Naar de mening van de dorpsraad was een meer bescheiden naamgeving voor deze nieuwe bouwlocatie passender geweest: groener dan het huidige beeld (bedrijfsterrein + […]

Besluit instemming saneringsplan

De provincie Gelderland heeft ingestemd met het saneringsplan Methusalemlaan 59. Alle betrokkenen hebben dat zelf thuis gekregen. Tot 6 weken na de datum van het besluit (11 juli) kan er beroep worden ingesteld. Meer informatie is te verkrijgen bij het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via www.gelderland.nl onder Actueel – Bekendmakingen door […]

Bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor het terrein Methusalemlaan 59 is door de gemeente ter inzage gelegd. Op dinsdag 5 juli van 19.00-20.00 uur was het te bekijken in gebouw Ugchelens Belang U kunt tot 20 juli 2011 een zienswijze (= bezwaar) indienen bij de gemeente.   Hier de aankondiging door de gemeente: Van 9 juni 2011 […]

Tussenrapportage Saneringsplan Methusalemlaan 59

De provincie laat ons per 1 juli 2011 het volgende weten n.a.v. status van het saneringsplan: De ingediende zienswijzen zijn meegewogen bij het opstellen van het “definitieve” besluit instemming saneringsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen is de conclusie ten opzichte van het ontwerp besluit niet aangepast. Het besluit moet nog gecontroleerd worden, maar als alles […]

Saneringsplan Methusalemlaan 59

Kamka Holding BV heeft een saneringsplan ingediend bij de Provincie Gelderland. Hierin staat hoe men de verontreining aan de Methusalemlaan 59 ( Locatie Van Kampen) gaat aanpakken. Het plan is besproken op de informatieavond in de Duiker op maandag 9 mei. Het advies is om vooral de aanvullingen goed te bekijken. Zienswijzen (= bezwaar) kunt […]

Saneringsplan

Er is een saneringsplan ingediend voor de verontreiniging aan Methusalemlaan 59 – terrein van Kampen.   Een van de omwonenden liet ons weten dat hij tel. contact heeft gehad met de Provincie om te vragen naar de status van het saneringsplan. Hij gaf door dat hij uit dit gesprek het volgende heeft begrepen: Er zijn […]

Verslag bijeenkomst 28 maart 2011 over bebouwingsplan

Op 28 maart presenteerde ontwikkelaar Kamka Holding bv in samenwerking met de dorpsraad en de gemeente Apeldoorn het bebouwingsplan voor de locatie Van Kampen aan de Methusalemlaan. Tevens werd verteld op welke wijze de grondwaterverontreiniging op de locatie zal worden aangepakt. Deze informatieavond trok ongeveer 125 belangstellenden; uiteraard huidige bewoners / eigenaren van verontreinigde percelen […]

Informatieavond over bouwplannen op terrein Van Kampen

Eindelijk is het zover. Maandagavond 28 maart wordt door de projectontwikkelaar Kamka Holding BV aan de aan- en omwonenden informatie verstrekt over de bodemsanering en daarop volgende nieuwbouw / woningbouw op het terrein Van Kampen aan de Methusalemlaan /Marten Orgeslaan. De belanghebbende bewoners worden via een “bewonersbrief” apart uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom […]