Sanering Hoenderloseweg 145a van start

Eindelijk start de grondsanering op de locatie Hoenderloseweg 145a (terrein Preller, naast vm wasserij Altena). Dan kan ook een bestemmingsplanherziening worden opgestart. De locatie krijgt een woonbestemming (nu nog een bedrijfsbestemming) en een voetpad langs de Ugchelse beek wordt mogelijk gemaakt, waardoor een continue wandelroute route gaat ontstaan tussen de Koppelsprengen en Ugchelen, tot aan […]

Sanering Hoenderloseweg 145a

Gemeente Apeldoorn gaat op 1 oktober 2013 beginnen met het opruimen van vervuilde grond aan de Hoenderloseweg 145a. De bodem en het grondwater zijn vervuild geraakt met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door de aanwezigheid van een voormalig chemische wasserij. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. De gemeente graaft de […]

Stand van zaken m.b.t. bodemverontreiniging

Ugchelen heeft onder meer vanwege haar industriële verleden een aantal gevallen van bodemverontreiniging. In de bestuursvergadering van de Dorpsraad van 8 juli heeft Ingrid Riegman van de Gemeente Apeldoorn, afd. milieu ons bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de bodemverontreiniging in Ugchelen. De volgende projecten kwamen aan de orde. Stortplaatsen Zr Meyboomlaan […]