Bij het Dorpsmeldpunt kunt u terecht met al uw vragen, suggesties en opmerkingen over de leefbaarheid in Ugchelen. Over de inrichtingen van openbare ruimtes, verkeersveiligheid, groenaanleg en zaken die meerdere bewoners aangaan kunt u bij het DMP een luisterend oor vinden.
Zaken die u ook via de Buitenlijn van de gemeente kunt melden worden niet door het DMP in behandeling genomen.

Sinds 1 juli 2017 is er geen fysiek Dorpsmeldpunt meer in het dorpshuis Ugchelens Belang. U kunt uw melding zowel telefonisch als schriftelijk doorgeven aan de secretaris van de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 5428066 of per E-mail info@dorpsraadugchelen.nl. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.