Mogelijk heeft u (wel eens) langdurig overlast van mensen om u heen. Wanneer u dit dan bespreekbaar maakt en de persoon of personen hierop aanspreekt, dan wordt dit in veel gevallen in goed overleg opgelost.
Wanneer u meermaals hebt verzocht om deze vorm van overlast te voorkomen en u komt alsnog niet verder weet dan dat u niet alleen staat. Natuurlijk is er dan de Wijkagent Ugchelen die u bijstaat met raad en daad. Er zijn echter ook Buurtbemiddelaars. Apeldoorn heeft maar liefst 25 buurtbemiddelaars.
 
Op de site van de buurtbemiddeling staat te lezen: ‘De buurtbemiddelaars gaan respectvol om met hun medemens, zetten zich in om een bemiddeling zo goed mogelijk te begeleiden, blijven onpartijdig, zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht’.
 
Voor contact en informatie lees verder op de website: Buurtbemiddeling