Bureau Buurtbemiddeling bemiddelt tussen buren die een conflict hebben met elkaar. Het kan dan gaan om geluidsoverlast, overhangend groen, parkeeroverlast en hinder van geuren. In de eerste plaats zullen bemiddelaars de mensen bezoeken die de overlast ervaren, daarna de overlastgevende partij en tenslotte gaan de buren met elkaar in gesprek om naar een oplossing te zoeken, uiteraard onder begeleiding van de bemiddelaars. Buurtbemiddeling blijkt goed te werken, mits de buren met elkaar in gesprek willen en beide bereid zijn om een oplossing te zoeken voor het probleem. Buurtbemiddeling is altijd onpartijdig en neutraal, en draagt zelf geen oplossingen aan. Dat is een taak van de betrokken buren. Bureau Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er drank of drugs in het spel zijn of bij psychische problematiek. Ook problemen die al langere tijd lopen en tussen familie en gezinsleden worden niet door Bureau Buurtbemiddeling in behandeling genomen. Dergelijke zaken zullen worden verwezen naar andere instanties.
Lees verder op de website: Bureau Buurtbemiddeling