Hier vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten van de Dorpsraad Ugchelen van het afgelopen jaar.

  • Aankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huisAankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huis17 mei 2023Zoals wij al eerder hebben aangekondigd willen we vanuit de Dorpsraad een aantal bewonersavonden gaan organiseren. Op deze avonden zullen één of twee onderwerpen aan bod komen die voor iedereen van jong tot oud interessant en leerzaam kunnen zijn. De eerste avond zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni in Ugchelens Belang. Inloop 19:15 uur, start programma 19:30 uur. Op deze avond komt een gastspreker van de brandweer vertellen over brandgevaar in en om het huis. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de gevaren van het opladen van accu`s en hoe u dit op een veilige manier kunt doen. Denk hierbij aan het opladen van mobiele telefoons, electrische fietsen en -stepjes. Bent u zich wel genoeg bewust van de gevaren hiervan? Ook zal er aandacht zijn voor de risico`s rondom zonnepanelen en zullen een aantal praktijkvoorbeelden van het ontstaan van woningbranden worden besproken. Deelname is gratis, maar we verzoeken u wel om u vooraf aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl . [...]
  • Afsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamhedenAfsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamheden17 mei 2023De komende tijd zullen we in Ugchelen te maken krijgen met verkeershinder door werkzaamheden aan gas- en waterleidingen. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project in de gemeente Apeldoorn waarbij tussen 2019 en 2025 in totaal zo`n 60 kilometer gas- en waterleidingen worden vervangen in opdracht van netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens. Het project is opgestart naar aanleiding van twee leidingbreuken in Apeldoorn in 2014, waarbij mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Het risico op herhaling van dit soort grote storingen is dermate hoog dat nu op grote schaal leidingen worden vervangen. Ugchelseweg (maandag 8 mei t/m eind juli) Van maandag 8 mei t/m eind juli vinden werkzaamheden plaats aan de Ugchelseweg tussen de Laan van Westenenk en de Ugchelsegrensweg. Hiervoor moet de stoep open worden gegraven aan de kant van de oneven huisnummers. Dat is de kant van Bessels Tweewielers, Dekamarkt, Kruidvat en Snackbar `t Bikkertje. Om een veilig werkvak te creëren wordt de Ugchelseweg als éénrichtingsweg van noord naar zuid ingericht, net als nu al het geval is tussen de Eendrachtstraat en de Laan van Westenenk. Echter lijkt het er in het bij ons bekende verkeersplan op dat de afsluiting van zuid naar noord, anders dan op het “Apeldoornse” deel van de Ugchelseweg, ook voor fietsers geldt. Apeldoorn blijft vanuit Ugchelen bereikbaar via de Ugchelsegrensweg en de Europaweg of via de Molecatenlaan en de Albert Schweitzerlaan. Bogaardslaan (maandag 29 mei t/m eind juli) Van maandag 29 mei t/m eind juli wordt eveneens gewerkt aan de Bogaardslaan. Ook hier worden leidingen onder de stoep vervangen. De Bogaardslaan wordt gefaseerd afgesloten in delen van ca. 100 meter. Bestemmingsverkeer blijft dus grotendeels mogelijk. Doorgaand verkeer is niet mogelijk en zal ruim moeten omrijden. Direct aanwonenden en de winkeliers worden door de uitvoerende firma A. Hak zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd door middel van informatiebrieven. Daarnaast is in de app stores voor Android en Apple voor iedereen een app beschikbaar met de laatste project-updates. Zoek hiervoor in de app store naar “Onderhoud in Apeldoorn” en installeer de app op uw telefoon of tablet. De Dorpsraad blijft een vinger aan de pols houden of de hinder acceptabel blijft en of de communicatie met aanwonenden, winkeliers en instanties goed verloopt. Helaas kan overlast niet worden voorkomen, maar de vervanging van het leidingwerk is dringend nodig om het risico op langdurige uitval van gas- en water in de toekomst te beperken. [...]
  • Terugblik ALV 25 April 2023Terugblik ALV 25 April 202317 mei 2023Ondanks dat er minder leden aanwezig waren dan vorig jaar (40) namelijk 31 kijken we terug op een geslaagde Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpsraad. Ik maak  meteen van de gelegenheid gebruik om diegene die er waren hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid, wij waarderen dit zeer. Voor volgend jaar gaan we kijken of we het aantal aanwezigen weer  kunnen laten groeien. Immers samen maken we ons dorp Ugchelen! Kascontrole Naast de formele punten gaven alle bestuursleden een terugblik op vorig jaar, we hebben uitvoerig stilgestaan bij de financiën en heeft de kascontrole decharge verleend over 2022 aan het penningmeester en het bestuur. Afscheid Ron Brummelkamp, nieuw bestuurslid toegetreden Verder stonden we stil bij het afscheid van Ron Brummelkamp. Ron heeft 7 jaar deelgenomen aan de Dorpsraad en met een ludiek gedicht en een leuke attentie hebben we afscheid genomen van Ron en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. Ron gaat het stokje overdragen aan Annemiek Hermans, die zich net als Ron gaat inzetten voor het thema duurzaamheid, groen & water (samen met de commissie Water). Op 24 mei a.s. komen ze samen met de leden van de commissies om de officiële overdracht te doen. Als Dorpsraad zijn we heel erg blij dat Annemiek het stokje van Ron wil overnemen en waarmee continuïteit op het thema Duurzaamheid, Groen & Water binnen de Dorpsraad is gewaarborgd. Wilt u meer weten over Annemiek? Verderop op deze pagina stelt Annemiek zich graag aan jullie voor. Contactgegevens van Annemiek zijn opgenomen in de onze contact colofon op deze pagina. Sprekers wethouder Danny Huizer en Wineke Blom Er waren tijdens de ALV 2 sprekers. Wineke Blom nam ons mee in het verleden en het heden van het Noaberschap. Het was een heel informatief verhaal. Vanuit de gemeente was wethouder Danny Huizer aanwezig om met ons in gesprek te gaan over wat de plannen/mogelijkheden zijn vanuit de gemeente Apeldoorn voor wat betreft duurzaamheid en ook wat de plannen zijn voor ons dorp. Het waren interessante presentaties waarvoor we beiden nogmaals hartelijk bedanken! Inmiddels zijn de notulen vakkundig en snel door Wilma van Wijk uitgewerkt. Het bestuur dankt Wilma nogmaals hartelijk dat zij ons hierin wilde ondersteunen. Top! Zodra de notulen door ons allen zijn gereviewed, zullen we de concept notulen op de website plaatsen. Voor diegene die dit jaar niet aanwezig konden zijn, wij hopen u volgend jaar wel te zien! [...]
  • Dokumenten ALV 2023Dokumenten ALV 202320 april 2023Op 25 April 2023 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken. Agenda ALV 25-04-2023 Jaarverslag incl. financieel jaarverslag 2022 Begroting 2023 Notulen vorige ALV (10-05-2022) [...]
  • Beekprikken in De Goudvink – Houdt uw hond uit de Spreng!Beekprikken in De Goudvink – Houdt uw hond uit de Spreng!13 maart 2023Goed nieuws! In de spreng van De Goudvink zijn beekprikken gesignaleerd. De commissie Water van de Dorpsraad doet hierbij de oproep aan de hondenbezitters om de honden niet in de spreng te laten springen. Met zijn naakte, naaldvormige lichaam lijkt de beekprik op een kleine slang of een grote worm. Het is een van oudste gewervelden op onze planeet: de beekprik zwom hier al rond meer dan 500 miljoen jaar geleden! De beekprik is een beschermde soort in de zin van de Wet natuurbescherming en staat op de Nederlandse Rode lijst als bedreigde diersoort. We hopen dan ook dat de hondenbezitter gehoor geeft aan deze oproep. Namens de Beekprikken hartelijk dank! [...]
  • Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 2023Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Ugchelen 202313 maart 2023Op dinsdag 25 April 2023 houden we onze algemene ledenvergadering (de jaarvergadering).  Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Boogaardslaan 81 in Ugchelen.  De vergadering is openbaar, echter alleen de leden hebben stemrecht. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de bespreking van het jaarverslag en het financieel jaarverslag.  Stukken worden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vergadering op de website gepubliceerd.  Tijdens deze vergadering is als gastspreker Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn aanwezig. Komt u ook?!  [...]
  • Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!Alleenstaanden in Ugchelen – meld u aan!27 februari 2023Alleenstaanden maken een steeds groter onderdeel uit van onze samenleving, zo ook in Ugchelen. Dit komt mede door het steeds ouder worden van ons als mens. Verder zie je van jong tot oud meer individualisering, waardoor de aandacht voor elkaar als buren of als buurtgenoot er vaker ‘bij in schiet’. Het ‘alleen willen zijn’ kan natuurlijk een bewuste keuze zijn, maar kan ook zijn ontstaan door een scheiding, het overlijden van een partner en/of het uit huis gaan van kinderen. Ik wil middels dit artikel graag onderzoeken of er (bij u) behoefte is aan een initiatief om voor de zomer alleenstaanden samen te laten komen. Puur om (nieuwe) mensen te leren kennen, te praten, een spelletje te doen of anderszins. Wanneer er voldoende animo is dan willen we als Dorpsraad graag het initiatief nemen om u een middag- of avonddeel ‘bij elkaar te brengen’. Wat ons betreft is er geen ondergrens of bovengrens wat leeftijd betreft. Wellicht heeft u enige moed nodig om u aan te melden. Maar schroom zeker niet, want u zult niet de enige zijn. En wat is nu mooier dan de kans om uw ‘Ugchelse’ medebewoner op deze wijze te ontmoeten. U kunt mij bellen op nummer 06-55327707. Wanneer u behoefte heeft om te mailen dan kan dit via info@dorpsraadugchelen.nl. [...]
  • Oproep! Nieuwe locaties snelheidsdisplay Oproep! Nieuwe locaties snelheidsdisplay 19 februari 2023Om de bewustwording voor het 30-km/h regime in Ugchelen te vergroten wordt al sinds enkele jaren een snelheidsdisplay ingezet. Naast de weginrichting en handhaving is ook de zogenaamde “factor mens” een belangrijke bouwsteen als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. De Dorpsraad wil het komende jaar sterker inzetten op het onderdeel houding en gedrag. Het snelheidsdisplay is één van de manieren om de weggebruiker bewust te maken of bewust te houden van zijn of haar gedrag. Houd je je aan de maximumsnelheid van 30-km/h dan komt je gereden snelheid groen in beeld, maar rijd je sneller dan toegestaan dan wordt de gereden snelheid met knipperende rode cijfers weergegeven. De hardleerse snelheidsovertreders zal je hier wellicht niet mee kunnen beïnvloeden, maar veel mensen rijden niet altijd bewust te snel en zijn door middel van een stukje confrontatie met het eigen gedrag weer op het rechte pad terug te brengen.  Het display heeft de afgelopen jaren vaak op dezelfde plekken gehangen, onder andere aan de Ugchelseweg ter hoogte van snackbar Charly en aan de Brouwersmolenweg in de buurt van VV Albatros. We willen graag een nieuwe planning maken voor dit jaar. Vandaar de oproep om één of meer locaties in te sturen waar het display volgens u een tijdje geplaatst mag worden. Bij de besluitvorming zullen de ingezonden suggesties tegen elkaar worden afgewogen.  Het display wordt door de Gemeente aan een lantaarnpaal gehangen en blijft dan zo`n 2 tot 3 maanden op die plek. Locaties mogen worden doorgegeven via het welbekende e-mailadres info@dorpsraadugchelen.nl .    [...]
  • Gezocht! Nieuw lid Dorpsraad thema Duurzaamheid, Groen & WaterGezocht! Nieuw lid Dorpsraad thema Duurzaamheid, Groen & Water19 februari 2023Zoals eerder aangegeven zal Ron na een groot aantal jaren actief te zijn geweest, tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad in 2023 (bekendmaking datum volgt nog) afscheid nemen als lid van het bestuur van de Dorpsraad.   Wij zijn op zoek naar een opvolger. Gaat ons dorp u aan het hart en heeft u affiniteit met het thema Duurzaamheid, Groen en Water? Dan zijn we op zoek naar u. Komt u onze Dorpsraad versterken?  U kunt zich kandidaat stellen door u aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl. Wilt u uw aanmelding voorzien van een introductie over uzelf en uw motivatie waarom u als sponsor voor dit thema plaats wilt nemen in de Dorpsraad.  Mocht u vooraf nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Onze telefoonnummers staan op de website vermeld.   [...]
  • Update initiatief wandelroute Ugchelen incl. bankjes met QR codeUpdate initiatief wandelroute Ugchelen incl. bankjes met QR code19 februari 2023Eind van deze maand gaat de Dorpsraad samen met Liz Tulk (Adviseur Cultuur en Erfgoed) van de Gemeente Apeldoorn en Herman Geurts op pad en in gesprek over ons bankjes initiatief. Het initiatief betreft het mogelijk ontwikkelen van een wandelroute door Ugchelen en het plaatsen van bankjes met een QR-code langs deze wandelroute. Door de QR code bij het bankje te scannen kom je meer te weten over de bijzondere historie van die speciale plek.  De gemeente wil graag meedenken en daar waar mogelijk ondersteunen omdat zij het initiatief in het kader van Het grote verhaal van Apeldoorn heel interessant vinden. Daarom gaan we eind van deze maand op pad en in gesprek hierover om samen te kijken naar de mogelijkheden en haalbaarheid van dit initiatief.  [...]