Deze pagina bevat het totale archief van de Dorpsraad artikelen. Standaard is deze pagina niet te vinden in het menu voor bezoekers.

  • Informatiemarkt “Ugchelen in ontwikkeling” overweldigend succes Informatiemarkt “Ugchelen in ontwikkeling” overweldigend succes 22 juni 2024Op 28 mei vond in de grote zaal van Ugchelens Belang de informatiemarkt “Ugchelen in ontwikkeling” plaats. Op deze avond konden de laatste plannen rondom de herinrichting van wegen, de geplande woningbouw op de Steenbeek- en de Texoclean-locatie en de grootschalige sanering van gas- en waterleidingen in grote delen van ons dorp worden bekeken. Bij de 8 standjes stonden medewerkers van de Gemeente Apeldoorn, vertegenwoordigers van de projectonwikkelaar en uitvoerders om hun project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Vragen en opmerkingen konden op een suggestieformulier worden achtergelaten. De avond is door de Gemeente in samenwerking met de Dorpsraad georganiseerd. Omdat we het laagdrempelig wilden houden is gekozen voor een inloopavond zonder aanmelding vooraf. En dat maakt het altijd spannend op hoeveel bezoekers je kan rekenen, maar “Ugchelen” wist ons weer eens te verrassen, want met een opkomst van zo`n 320 bezoekers mogen we toch zeker van een overweldigend succes spreken, echt fantastisch!  Een belangrijke boodschap vanuit de Gemeente was vooral de bevestiging dat alle afdelingen goed samenwerken voor wat betreft de planning. Om een verkeersinfarct in Ugchelen te voorkomen en om ook zoveel mogelijk grootschalige evenementen waarvoor wegafsluitingen noodzakelijk zijn door te kunnen laten gaan is uitdrukkelijk gekozen voor een opeenvolgende uitvoering van de wegenbouwprojecten. Na de herinrichting van het centrum komt nog deze zomer de Klingelbeek aan de beurt. Deze weg moet klaar zijn voordat het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Als de nutsbedrijven hun leidingwerkzaamheden aan de G.P. Duuringlaan en de Ugchelseweg rondom de Kei in de herfst van dit jaar kunnen uitvoeren zal ook de reconstructie van de G.P. Duuringlaan van start kunnen gaan. Als het leidingwerk niet meer dit jaar uitgevoerd kan worden verschuift ook de start van de wegwerkzaamheden naar volgend jaar. Het is niet wenselijk om eerst de weg te doen en deze kort daarna weer open te breken voor leidingwerk.  Een project dat nog niet veel aandacht heeft gekregen qua publiciteit is het vervangen van gas- en waterleidingen in grote delen van Ugchelen. Het leidingnet is op veel plekken sterk verouderd en storingsgevoelig. De vervanging is al in een aantal straten gedaan en wordt gefaseerd uitgevoerd. De komende tijd komt onder andere een deel van de Steinen en de Burgen aan de beurt. Bewoners worden door de uitvoerder geïnformeerd als hun straat aan de beurt komt.  Er moet nog veel werk worden gedaan, en dat zal onvermijdelijk voor overlast zorgen. Maar als straks alles uitgevoerd is staat ons dorp er weer een stuk beter voor met alle mooie wegen en nieuwe woningen en zal de overlast ook weer snel vergeten zijn.  [...]
  • Stukken ALV 27 juni 2024Stukken ALV 27 juni 202422 april 2024Zoals in de Bron aangekondigd houden we onze ALV op donderdag 27 juni in het Dorpshuis Ugchelens Belang. We starten om 19:30 (inloop vanaf 19:15). Helaas kunnen we niet in de grote zaal en ook uitwijken naar de Duiker was niet mogelijk, daarom zitten we in de ‘Proatkamer’. We realiseren ons dat deze ruimte niet heel groot is, maar een andere datum op korte termijn was niet mogelijk want uitstellen tot na de zomervakantie vonden we geen goed idee. Hieronder de links naar de stukken voor de ALV Agenda Jaarverslag Concept notulen ALV 25-4-2023 Aanmelding nieuw bestuurslid Jaap van der Kamp [...]
  • Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie 2024Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie 202410 januari 2024Foto : Dirk Reiding Achterste rij van links naar rechts Toon, Marcel Telgen (voorzitter UB) Marcel van Leur (Lid UB) Maik van Liempt (penningmeester DR) Tom Mulder (vice-voorzitter DR) Bas te Riele (voorzitter DR) Voorste rij van links naar rechts Gon, Tiemen Meijer (Lid UB) Diane Kokke (Lid DR) Harco Wolters (Secretaris DR) kon helaas niet aanwezig zijn en ontbreekt op de foto  Op zaterdag 6 januari jl. hield de Dorpsraad (DR) samen met Ugchelens Belang (UB) en Toon & Gon onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was een gezellige drukke boel! Marcel Telgen (voorzitter UB) en Bas te Riele (voorzitter DR) hielden een toespraak waarin zij terugblikten op vorig jaar. Mooi om te horen hoeveel activiteiten zowel UB als de DR met de hulp van heel veel vrijwilligers hebben gedaan, zoals de oliebollen actie, Sinterklaas, het vogelschieten, beken en sprengen schoonmaken, Hart Veilig Ugchelen en Noaberschap activiteiten. Regelmatig is de prachtige locatie van UB, beheerd door Toon & Gon, de uitvalsbasis. Toon & Gon zijn er in geslaagd om er warm, huiselijk en gezellig bij ons dorp passende locatie van te maken. Iets om te koesteren. Verder werd er in de toespraken ook vooruitgeblikt, waarbij werd benadrukt dat vrijwilligers onmisbaar zijn om activiteiten gerealiseerd te krijgen. Samen zijn we sterk! Na de toespraken was het woord aan Warner Bruins voorzitter van de commissie Dorpsprijs. Hij mocht bekendmaken welke vrijwilliger in 2023 het verschil heeft gemaakt en de Dorpsprijs 2023 in ontvangst mocht nemen en dit is geworden Wineke Blom. Wineke gefeliciteerd! Wat mogen we als Ugchelen trots zijn op al die vrijwilligers die Ugchelen een warm hart toe dragen!!  [...]
  • De Dorpsprijs van 2023 is voor Wineke BlomDe Dorpsprijs van 2023 is voor Wineke Blom8 januari 2024Foto : Dirk Reiding Op 6 januari 2024 is tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Ugchelen de Papierschepper uitgereikt aan Wineke Blom-Jager. Zij is volgens het juryrapport een waardige winnaar van de Dorpsprijs 2023 omdat ze zich bovenmatig heeft ingezet ten behoeve van het dorp en de bewoners van Ugchelen. Dat deed ze als lid en voorzitter van de Dorpsraad, en doet ze als actief vrijwilliger in en initiatiefneemster van het Noaberschap Ugchelen. Ook is ze medeoprichter en chauffeur van de Buurtbusvereniging Ugchelen. In Bron 2 welke verschijnt op 31-01 kunt u in een uitgebreid interview meer lezen over Wineke als winnaar van de Dorpsprijs Ugchelen 2023. [...]
  • Dorpsprijs Ugchelen 2023 : wie verdient volgens u deze prijs?Dorpsprijs Ugchelen 2023 : wie verdient volgens u deze prijs?24 oktober 2023De commissie Dorpsprijs Ugchelen roept Ugchelenaren op om dorpsgenoten voor te dragen die in uw ogen de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdienen. Zoals in de reglementen staat aangegeven wordt de Dorpsprijs Ugchelen uitgereikt aan ‘personen of instellingen die zich bovenmatig hebben ingezet voor Ugchelen’, ongeacht of het vrijwilligerswerk of beroepsmatig is geweest. De winnaar krijgt als aandenken een replica van het beeld van de Papierschepper. Zoals het beeld van de Papierschepper naar het ontwerp van Lex Quartel in het plantsoen tegenover UB één van de bepalende dorpsgezichten is in Ugchelen, zo is de winnaar van de jaarlijks uit te reiken Dorpsprijs een bepalend gezicht geweest in het ‘leefbaar houden’ van Ugchelen in 2023. Twee jaar geleden is de prijs uitgereikt aan Jan Visser vanwege de vele vrijwilligerstaken die het uitvoert, m.n. voor de Buurtbus. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan Gerhard Nieuwenhuis omdat hij als ‘supervrijwilliger’ op vele terreinen, vele jaren en voor veel generaties Ugchelen ‘boeiender’ heeft gemakt. Kent u in uw omgeving iemand of een groep die zich al jaren met hart en ziel heeft ingezet en ook in 2023 nog steeds inzet voor het leefbaar maken van ons dorp? En vindt u dat die persoon of groep de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’ verdient, dan kunt u die voordragen bij de Commissie Dorpsprijs. Denk bijvoorbeeld aan sport, cultuur, zorg, natuur, maatschappelijk welzijn,… etc. Individueel of in verenigingsverband, op de voorgrond zichtbaar of op de achtergrond als een stille kracht. Wie verdient volgens u dit jaar de Papierschepper en wordt winnaar van de ‘Dorpsprijs Ugchelen 2023’. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie (januari 2024) van UB en de Dorpsraad hopen we de prijs uit te kunnen reiken. U kunt uw, met feiten onderbouwde, voordracht voor 5 december sturen naar: Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs Ugchelen, email: m.vanwijk1@chello.nl. Warner Bruins (voorzitter commissie Dorpsprijs Ugchelen) [...]
  • Gezocht! Nieuw bestuurslid – Thema Groen & WaterGezocht! Nieuw bestuurslid – Thema Groen & Water15 oktober 2023Binnen het bestuur van de Dorpsraad zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor het thema Groen & Water. Komt u ons versterken? Als DR-bestuurslid Groen & Water ben je voor burgers het 1e aanspreekpunt voor burger initiatieven & vragen rondom het thema Water & Groen. Verder onderhoud je nauw contact met de leden van de commissies Water & Groen en begeleid of ondersteun je indien nodig projecten op het gebied van Water & Groen.   Denkt u nu, dat lijkt me wel wat, laat het ons weten!    Voor aanvullende vragen en aanmeldingen kunt u een mail sturen naar info@dorpsraadugchelen.nl of bellen naar 1 van de bestuursleden.   [...]
  • Project Kunstwerk park De IJsvogel Project Kunstwerk park De IJsvogel 15 oktober 2023Het project om samen met de gemeente en ACEC een kunstwerk in het park De IJsvogel te gaan realiseren is, nadat het een tijd stil heeft gelegen, weer opgestart. Fijn dat een enthousiaste groep Ugchelenaren hierbij willen helpen!  De gemeente heeft aan ACEC de opdracht verstrekt een vernieuwde lijst met 10 kunstenaars op te stellen die qua werk en kwaliteit passen bij de locatie en de opdrachtbeschrijving. ACEC heeft een brede kennis van de huidige buitenkunst collectie van de gemeente Apeldoorn én van het landelijk aanbod van kunstenaars en kunstwerken. Hierdoor heeft ACEC een goed beeld welke kunstenaars extra waarde kunnen geven aan een locatie en aan de Apeldoornse buitenkunst collectie. De gemeente heeft daarom aan ACEC de opdracht gegeven om als deskundig adviseur het proces te begeleiden. De gemeente zelf kijkt in het proces mee naar onderwerpen zoals veiligheid, onderhoud en vergunningverlening.  In november zal ACEC de lijst met 10 kunstenaars aan ons presenteren. Het doel is dat we na de presentatie een gezamenlijke top 3 (+ een reserve) kiezen. Aan deze top 3 kunstenaars zal vervolgens worden gevraagd een schetsontwerp op te leveren. Voor de beoordeling van deze ontwerpen wordt een nieuwe afspraak gepland, waarbij de kunstenaars zelf hun ontwerp komen presenteren. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt. Via de Bron en onze website houden we u op de hoogte. [...]
  • Komt u ook naar ‘De Sfeerheren’ op 16 november?!Komt u ook naar ‘De Sfeerheren’ op 16 november?!15 oktober 2023Op donderdagmiddag 16 november vind in Ugchelens Belang een muziekmiddag plaats met als thema: ‘Ugchelen, de Dorpsraad en Noaberschap, verbinden’. Het duo ‘De Sfeerheren’ zullen ons die middag ‘meenemen op hun melodieën’.  Het akoestisch duo Tony en Joris spelen accordeon en contrabas en bewegen zich tussen u, de gasten, door. Zowel vocaal als instrumentaal staan beide heren hun mannetje. O.a. Franse musette’s, Argentijnse tango’s, Zigeunermuziek, Jazz en Engelstalige evergreens, Zuid-Amerikaanse, Ierse, Griekse, Spaanse, Duitse en Italiaanse muziek, maar natuurlijk ook met Hollandse liedjes en meezingers staan op het repertoire, hierdoor kan er een zeer gevarieerd programma gespeeld worden.  Het optreden vind plaats in Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 en begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, de inloop is vanaf 13.45uur. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@dorpsraadugchelen.nl of u belt, sms’t of appt naar 06-55327707. Klik hier voor de flyer voor nog meer info [...]
  • Aankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huisAankondiging Infoavond 13 juni thema brandgevaar in en om het huis17 mei 2023Zoals wij al eerder hebben aangekondigd willen we vanuit de Dorpsraad een aantal bewonersavonden gaan organiseren. Op deze avonden zullen één of twee onderwerpen aan bod komen die voor iedereen van jong tot oud interessant en leerzaam kunnen zijn. De eerste avond zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni in Ugchelens Belang. Inloop 19:15 uur, start programma 19:30 uur. Op deze avond komt een gastspreker van de brandweer vertellen over brandgevaar in en om het huis. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de gevaren van het opladen van accu`s en hoe u dit op een veilige manier kunt doen. Denk hierbij aan het opladen van mobiele telefoons, electrische fietsen en -stepjes. Bent u zich wel genoeg bewust van de gevaren hiervan? Ook zal er aandacht zijn voor de risico`s rondom zonnepanelen en zullen een aantal praktijkvoorbeelden van het ontstaan van woningbranden worden besproken. Deelname is gratis, maar we verzoeken u wel om u vooraf aan te melden via info@dorpsraadugchelen.nl . [...]
  • Afsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamhedenAfsluitingen Ugchelseweg en Bogaardslaan i.v.m. leidingwerkzaamheden17 mei 2023De komende tijd zullen we in Ugchelen te maken krijgen met verkeershinder door werkzaamheden aan gas- en waterleidingen. De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project in de gemeente Apeldoorn waarbij tussen 2019 en 2025 in totaal zo`n 60 kilometer gas- en waterleidingen worden vervangen in opdracht van netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens. Het project is opgestart naar aanleiding van twee leidingbreuken in Apeldoorn in 2014, waarbij mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Het risico op herhaling van dit soort grote storingen is dermate hoog dat nu op grote schaal leidingen worden vervangen. Ugchelseweg (maandag 8 mei t/m eind juli) Van maandag 8 mei t/m eind juli vinden werkzaamheden plaats aan de Ugchelseweg tussen de Laan van Westenenk en de Ugchelsegrensweg. Hiervoor moet de stoep open worden gegraven aan de kant van de oneven huisnummers. Dat is de kant van Bessels Tweewielers, Dekamarkt, Kruidvat en Snackbar `t Bikkertje. Om een veilig werkvak te creëren wordt de Ugchelseweg als éénrichtingsweg van noord naar zuid ingericht, net als nu al het geval is tussen de Eendrachtstraat en de Laan van Westenenk. Echter lijkt het er in het bij ons bekende verkeersplan op dat de afsluiting van zuid naar noord, anders dan op het “Apeldoornse” deel van de Ugchelseweg, ook voor fietsers geldt. Apeldoorn blijft vanuit Ugchelen bereikbaar via de Ugchelsegrensweg en de Europaweg of via de Molecatenlaan en de Albert Schweitzerlaan. Bogaardslaan (maandag 29 mei t/m eind juli) Van maandag 29 mei t/m eind juli wordt eveneens gewerkt aan de Bogaardslaan. Ook hier worden leidingen onder de stoep vervangen. De Bogaardslaan wordt gefaseerd afgesloten in delen van ca. 100 meter. Bestemmingsverkeer blijft dus grotendeels mogelijk. Doorgaand verkeer is niet mogelijk en zal ruim moeten omrijden. Direct aanwonenden en de winkeliers worden door de uitvoerende firma A. Hak zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd door middel van informatiebrieven. Daarnaast is in de app stores voor Android en Apple voor iedereen een app beschikbaar met de laatste project-updates. Zoek hiervoor in de app store naar “Onderhoud in Apeldoorn” en installeer de app op uw telefoon of tablet. De Dorpsraad blijft een vinger aan de pols houden of de hinder acceptabel blijft en of de communicatie met aanwonenden, winkeliers en instanties goed verloopt. Helaas kan overlast niet worden voorkomen, maar de vervanging van het leidingwerk is dringend nodig om het risico op langdurige uitval van gas- en water in de toekomst te beperken. [...]