Dokumenten ALV 2023

Dokumenten 770x400

Op 25 April 2023 zal in het dorpshuis Ugchelens Belang de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden.

De documenten voor deze vergadering staan op deze website en kunt u bereiken door op onderstaande links te klikken.

Agenda ALV 25-04-2023

Jaarverslag incl. financieel jaarverslag 2022

Begroting 2023

Notulen vorige ALV (10-05-2022)